Gaspar Valero
 
Títols
La llarga ruta de l'excursionisme a Mallorca, I